ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-15.00น. ได้ช่วยเพื่อนๆรดน้ำปุ๋ยหมักที่ทำไว้

18.00-19.00น. คนในชุมชนมาช่วยกันทำน้ำยาล้างจานจากสัปปะรดเพื่อนำไปใช้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)