ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.00น. เตรียมตัวเกบของกลับบ้าน

17.00น. ได้ดินทางไปยังศูนย์ฝึก คุณลุงวิฑูรย์ได้ส่งตัวนักศึกษากลับ กลุ่มนักศึกษาได้มอบของเล็กๆน้อยๆให้คุณลุงวิฑูรย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)