ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่8ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา08.00-19.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอนสายเข้าศูนย์จัดเก็บสถานที่เพื่อทำบุญบ้านในวันรุ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศการเตรียมสถานทีึ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)