ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่11ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา08.20-17.30ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนบ่ายทำงานแต่ละโครงการเย็นรดนำแปลงผัก

ภาพบรรกาศการทำงานแต่ละโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)