ผมได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องเล่าบุคคลประทับใจ มาหลายบันทึกแล้ว ฉบับนี้จึงขอนำรูปภาพของบุคคลที่ประทับใจมาฝากครับ