บันทึกนี้ขอนำสรุปเรื่องเล่าคนประทับใจของกลุ่มที่ 3 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาฝากครับ


     

 เรื่องเล่าที่ 1

  เรื่องเล่าที่ 2

เรื่องเล่าที่ 3

     

 เรื่องเล่าที่ 4

เรื่องเล่าที่ 5

 เรื่องเล่าที่ 6

     

 เรื่องเล่าที่ 7

 เรื่องเล่าที่ 8

  เรื่องเล่าที่ 9

     

 เรื่องเล่าที่ 10

   

                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       25 พ.ย. 49