เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโลกของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ มิได้เป็นแค่ธุรกิจภายในประเทศหรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หากแต่เป็นการติดต่อดำเนินการในรูปแบบของการค้า การติดต่อระหว่างประเทศ หรือเรียกติดปากกันว่า โลกไร้พรมแดน

   จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีสื่อสารที่จำเป็น และขาดไม่ได้ในยุคแห่งการค้าแบบไร้พรหมแดน จึงไม่น่าแปลกที่การศึกษาในด้านเทคโนสารสนเทศจึงได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษนี้นอกจากนี้การใช้งานสารสนเทศและการสื่อสารได้แทรกซึมเข้าไปยังกระบวนการทางธุรกิจในทุกรูปแบบและยังกระจายตัวออกไปในรูปแบบของงานประยุกต์อย่างต่อเนื่อง