ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 9.00-10.00น. ได้ไปยังศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ และได้ไปให้อาหารกระต่าย

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00น. ได้เริ่มร่างโครงการที่ละขั้นตอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)