170726-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Could care less & could of

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.07.26


See also 623677 170218-2 can/may/might

และ 604992 160414-2/605012 160415-1 should & would


Common Errors in English Usage

อธิบายว่า สำนวน “could care less”

เป็นสำนวนซ้ำซาก ที่ใช้กันมาก จนไร้ความหมาย นั้น

    ความหมายดั้งเดิม คือ

         “it would be impossible for me to care less than I do because I do not care at all”

    ที่กลายเป็น สำนวน ไร้ความหมาย เพราะมีการใช้ว่า “I could care less”

    ซึ่งเมื่อคิดดูให้ดี “ในสำนวนนี้ที่ คุณสามารถ ‘care less’” ได้นั้น

         หมายความว่า “คุณยัง ‘care some’”

         ทำให้ คำดั้งเดิมนั้น มีความหมาย เชิง “sarcasm”


A2Z of Correct English Common Error in English

อธิบาย สำนวน “could of” ซึ่งไม่ถูกต้อง

       อาจ เกิดจาก การพยายามเขียนจากสิ่งที่ได้ยิน

โดยในการพูดปกติ ออกเสียง “could have” คล้าย “could’ve”

      ซึ่งกลายเป็นว่า คล้ายกับ could of ไปด้วย

การเขียนเป็นทางการใช้ว่า “could have” และ

เขียนไม่เป็นทางการ “could’ve” เช่น

           ‘I could have given you a lift.’

           ‘I could’ve given you a lift.’

คำอื่นที่ตามด้วย “of” เช่น

       “must of” “might of” “should of” และ “would of”

      ทั้งหมดเป็นรูปแบบการใช้ที่ “ไม่ถูกต้อง”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย สำนวน “couldn’t scarcely” และ “couldn’t hardly”

         ว่า “couldn’t” เป็นคำย่อของ “could not”

เมื่อเป็น ประโยคปฏิเสธ ไม่ต้องใช้คำนี้ ร่วมกับ คำเช่น

          “scarcely” และ “hardly”

โดย American Heritage Dictionary

    อธิบายว่าทั้ง “scarcely” และ “hardly”

          มี ‘a force of a negative’ อยู่แล้ว

         จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิเสธ “ซ้อน”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)