170724-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Corn

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.07.23

Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบายความหมาย “corn” ในการใช้แบบ US English

    ว่าคือ “long round vegetable” ที่ปกคลุมด้วยเมล็ดสีเหลืองขนาดเล็ก

    ซึ่งเมล็ดนี้เอง ก็เรียกว่า “corn” เช่นกัน เช่น

           ‘Serve with grilled corn or french-fries.’

ในการใช้ แบบ British English เรียก ‘vegetable’ ชนิดนี้ ว่า “sweetcorn” เช่น

           ‘We had fish with peas and sweetcorn.’

การใช้ แบบ British English อ้างอิงว่า

    “corn” คือ “cereal plant” ไม่ว่าชนิดใดๆ

     ที่มีปลูกอยู่ เฉพาะถิ่น เช่น “wheat” “ barley” หรือ “maize” เช่น

            ‘We drove past fields of corn.’

ผู้พูด US English จะเรียกสิ่งนี้ว่า “grain” เช่น

           ‘Grain harvests were delayed.’


Collins English Dictionary

ให้ความหมาย “corn” เมื่อเป็น นาม คือ

      “ผิวหนัง บริเวณ เท้า ที่เกิดเป็นแผ่นหนาและแข็งตัว ที่จุดกึ่งกลาง”

      เกิดจาก การกด หรือเสียดสี

สำนวน ไม่เป็นทางการ ใน British English ว่า

     ‘tread on someone’s corns’ หมายถึง

     “ล่วงเกิน หรือทำให้ บางคน เดือดร้อน” ด้วยการ

     “กล่าวถึงเรื่องอ่อนไหว หรือล่วงเกินเอกสิทธิ์ ของเขา”

ความหมาย เมื่อเป็น นาม ของ “corn” เมื่อใช้แบบ British English

       คือ ‘any of various cereal plants’ โดยเฉพาะ ‘พืชหลักของพื้นที่หนึ่ง’

      เช่น “wheat” ใน England และ “oats” ใน Scotland และ Ireland

       หมายถึง ‘seeds’ ของพืชเช่นว่า โดยเฉพาะ หลังการ ‘harvesting’

       หากแต่ เมื่อเป็น เมล็ดเดี่ยวๆ ของพืช เรียกว่า ‘a grain’

      คำทางเทคนิคของ ‘corn’ คือ “Indian corn” ใน British English = ‘maize’


American Heritage Dictionary

อธิบายประวัติของ “corn”

แต่เดิม คำ อังกฤษ ‘corn’ หมายถึง

       ‘any round grain’ หรือ ‘seed’ ไม่ว่าของพืชใดๆ

       โดยเฉพาะ ใช้อ้างอิง ชนิดของ ‘grain’ ที่ปลูกส่วนมากในเฉพาะถิ่น

ดังนั้น ใน England คำ “cornfield” ปกติก็คือ ‘a field of wheat’

ส่วน ‘pretty blue cornflower’ จะเป็น ‘a Eurasian weed’ ที่แต่เดิม

         เป็นพืชที่ ขึ้นรบกวนใน ‘field of wheat’ ไม่ใช่ ‘maize’

ส่วนใน Scotland คำว่า ‘corn’ สามารถ ใช้ให้หมายถึง ‘oats’ ซึ่งเป็น

        ‘grain’ ที่เติบโตได้ดี ในสภาพอากาศ เย็นและชื้น ของ Scotland.

ใน อเมริกาเหนือ ปัจจุบัน ความหมาย ‘corn’ ก็คือ ‘maize’ นั่นคือ

        พืชที่ชื่อ “Zea mays” และ เมล็ดของมัน

       เมื่อพวกเขาพบ “Zea mays” ครั้งแรกในศตวรรษที่ 16

       คนอังกฤษ ยืมคำ “maize” มาเรียก จาก ภาษาเสปน ที่แปลว่า ‘grain’

       ภายหลังใน ศตวรรษที่ 17 มีคำใช้แทน ‘maize’ ว่าคือ ‘Indian corn’

โดยที่ คำ “Indian” ในที่นี้ หมายถึง “คนพื้นเมืองของอเมริกา”

     คำ US English ในความหมายเฉพาะของ ‘corn’ ว่า “maize” 

     ที่แท้เป็น การเรียกสั้นๆของคำ “Indian corn”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.208.142
เขียนเมื่อ 

May I highlight "...คำทางเทคนิคของ ‘corn’ คือ “Indian corn” ใน British English = ‘maize’..." with explanation of 'Indian' (down further in your post) ?

 ภายหลังใน ศตวรรษที่ 17 มีคำใช้แทน ‘maize’ ว่าคือ ‘Indian corn’

โดยที่ คำ “Indian” ในที่นี้ หมายถึง “คนพื้นเมืองของอเมริกา”

'corn' also has meanings as a 'verb' as in 1) corn beef [to preserve meat with salt] or 2) corn-fed beef [to feed cattle with corn].

;-)