ลงพื้นที่ก่อนวันฝึกจริง เพื่อมอบเอกสารคู่มือและรายงานตัวต่อหน่วยฝึกและพี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึก

วันที่25กรกฎาคม 2560 ทางกลุ่มของพวกเราก็ได้เข้าไปรายงานตัวภายในศูนย์ฝึกเพื่อนำ เอกสารคู่มือให้แก่หัวหน้าประจำหน่วยฝึกและพี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกและได้มีโอกาส พูดค่อยเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง พี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกงาน ได้มีการแนะนำตัวของนักศึกษาเพื่อทำความรู้จักกันได้มีการพูดคุยถึงเรื่องกระบวนการทำงานต่างๆ การประสานงานต่างๆการหาข้อมูลตามแหล่งต่างๆรวมถึงการเข้าไปอยู่ที่พักภายในศูนย์ฝึก ได้รับรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อห้ามร่วมกัน

อีกทั้งได้มีรุ่นพี่ มาแนะนำสถานที่ฝึก โดยพาเดินบริเวณรอบๆศูนย์ฝึกพาเดินดูที่พักและห้องครัวห้องสถานที่ทำงานต่างๆ ได้คำแนะนำจากรุ่นพี่ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้าไปอยู่ที่นั้นและมื้อเที่ยง ได้มีพี่ที่เป็นสมาชิกของศูนย์ที่เป็นที่ปรึกษาของศูนย์มาเลี้ยงมื้อเที่ยง อีกด้วย เป็นการเลี้ยงส่งรุ่นพี่และต้อนรับรุ่นน้องที่มาใหม่ มีการพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง

ทั้งหมดนี้ได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา10.30-14.กว่าๆ พวกเรากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาการพัฒนาชุมชน ก็ได้เดินทางกลับบ้านเพื่อเตรียมกายและใจเพื่อการลงพื้นที่ปฏิบัติการฝึกงานจริงในวันที่1สิงหาคม2560ต่อไป

                                                       
                                                 ป้ายหน่วยฝึกศูนย์การเรียนรู้บ่อมะกรูด


                                             นาย ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ( หัวหน้าหน่วยฝึก )


                                           
                                       นาง หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ( พี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึก )


                                        รูปถ่าย การพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธภาพ


                                          รูปถ่าย อาหารมื้อกลางวันที่พี่นำมาเลี้ยง


                                           กิจกรรมและรางวัลเกียรติยศของหน่วยฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)