25 ก.ค. 2560 ต้อนรับรุ่นน้องที่มาฝึกงานต่อ เเละทางศูนย์บ่อมะกรูดส่งตัวกลับ

8.30   น. เดินทางถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ทานอาหารเช้า

10.00 น. ต้อนรับรุ่นน้องที่จะมาฝึกงานต่อเเละให้คำเเนะนำ

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. ทำรูปเล่มโครงการเเละเก็บรายละเอียดงานให้เรียบร้อย

15.00 น. ตักน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ขวดเพื่อจะทำไปเสนออาจารย์

16.00 น. รดน้ำต้นไม้ที่ผสมด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ

17.30 น. เดินกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)