จะเด็ดเป็นตัวละครที่เป็นตัวเอกในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ มีความสามารถ ในวิชาเพลงทวน