6 Q

  ติดต่อ

  6 Q คืออะไรบ้าง  

โดยทั่วไปคนเราจะได้ยินหรือรู้จัก I.Q. และ E.Q. ซึ่งความจริงแล้วคนเราต้องมีให้ครบ    6 Q  จึงจะดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาด     ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   คือ

1/.  I.Q. (Intelligent  Quotient)  หมายถึง ความฉลาดทางปัญญา ซึ่งจะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นขึ้นได้  

2/.  E.Q. (Emotion  Quotient)   หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ ที่ช่วยให้การดำรง - ชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข   โดยเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และแก้ไขความขัดแย้งได้

3/.  M.Q. (Moral  Quotient) หมายถึง ความสามารถทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจในคุณธรรม     จริยธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต   

4/.  P.Q. (Physical  Quotient) หมายถึง ความฉลาดทางการเล่น คนเราจะมีการละเล่นตลอดชีวิตตามวัยต่างๆ การเล่นช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตเป็นปกติแล้วยังช่วยให้เข้าใจผู้อื่นด้วย  

5/.  C.Q. (Creativity  Quotient) หมายถึง   ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์   ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์ความเป็นมนุษยชาติได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

6/.  A.Q. (Adversity  Quotient) หมายถึง   ความสามารถในการจัดการกับปัญหา คนทุกคนเกิดมาย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย     และต้องแก้ไขปัญหาเป็นช่วง หากมีการจัดการได้อย่างเหมาะสมแล้วจะช่วยเสริมประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธี

หมายเลขบันทึก: 63157, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-28 14:10:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #6#คิว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

เห็นไหมว่าอื่นๆ อีกมากมาย ขอบคุณครับ