ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7ก.ค.พ.ศ.2560

วันที่7เวลา09.00-18.30น เช้ารดน้ำแปลงผ้กปลอดสารพิษ สายปลูกผักสวนครัวให้กับศูนย์เพื่อไว้ให้คนในชุมชนมาเก็บทานได้เย็นราดน้ำแปลงผัก

ภาพบรรยากาศการรดน้ำใบเตยและมันและใบบัวบก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)