ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่6ก.ค.พ.ศ.2560

วันที่6เวลา08.30-17.00น เช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษสายเข้าศูนย์ถากญ้าปลูกต้นไม้เย็นรดน้ำแปลงผัปลอดสารพิษ

ภาพบรรยากาศการปลูกต้นกล้วยและถากญ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)