ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอนสายเข้าไปถากหญ้าบ่ายปลูกต้นไม้ตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

ภาพบรรรยากาศการปลูกต้นกล้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)