ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 น.- 17.30 น. เช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ ตอนบ่ายทำงานกลุ่มในส่วนของโครงการและการดำเนินโครงการ ตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)