โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ในวันแรกได้ทำความรู้จักกับทีมงานวิทยากรของอาจารย์  ประสงค์  ลีลา โดยได้เริ่มกิจกรรมต่างๆทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนมาและช่วยระดมความคิดกันภายในกลุ่ม.....


 สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจ

มีการแจกหนังสือเป็นคู่มือไว้ใช้เวลาฝึกงานจริง....

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านมีการจำลองการทำประชาคมภายในหมู่บ้าน 

อาจารย์พีรพัฒน์ ได้ออกมาชี้แจงทักษะการฝึกงานต่างๆ

ก่อนกลับบ้านได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดอาจารย์ ประสงค์ ลีลา วิทยากรที่มาอบรมในโครงการค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)