เข้าค่ายฝึกอบรมก่อนฝึกงานและปฐมนิเทศน์วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

การเข้าค่ายอบรมก่อนฝึกงานวันแรก ผู้ที่เป็นวิทยากร คือ อาจารย์ประสงค์  ลีลา จากศูนย์พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี วันแรกนั้นอาจารย์จะให้นักศึกษาทั้งหมดจับกลุ่มเริ่มแรกจะจับกลุ่มตามวันเกิดก่อน หลังจากนั้นให้คุยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร พอพูดคุยกันเสร็จก็เปลี่ยนเป็นจับกลุ่มตามน่วยฝึก แล้วให้แต่งคำขวัญประจำหน่วยฝึก หลังจากนั้นก็มานั่งฟังบรรยายต่อ ช่วงบ่ายจะเป้นจับกลุ่มทำแผนที่เดินดินของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วันที่ 20 เป็นการฟังบรรยาย การจัดเวทีประชาคมและลงมือปฏิบัติจริง โดยให้นักศึกษาในห้องเป็นชาวบ้าน ในการจำอลสถานการณ์นี้เป็นการจัดเวทีประชาคมครั้งแรกของพวกเราอาจจะดูไม่มืออาชีพหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี 

วันที่21 วันสุดท้าย เป็นการปฐมนิเทศก่อนออกฝึก มีอาจารย์แต่ละท่านมาช่วยให้คำแนะนนำว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในระหว่างฝึกงานค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)