อบรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

        ในการอบรมครั้งนี้ มีพิธีกรในการอบรมก็คือ นาย ประสงค์ ลีลา  ตลอดเวลาในการอบรมวันที่ 19-21  และทางสาขาการพัฒนาชุมชนได้มีการจัดเซอร์ไพร์วันเกิดให้กับพิธีกรในวันที่ 21 อีกด้วย


         ในวันแรกที่ได้เข้ารับการอบรมทางพิธีกรได้อธิบายความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกไปฝึกประสบการณ์และได้ให้มีการแบ่งกลุ่มกันตามหน่วยที่ไปฝึกต่าง ๆ  ให้ทำแผนที่เดินดิน


          นี่เป็นการช่วยกันทำงานเป็นทีมแบ่งงานกันทำภายในกลุ่ม


        ทางพิธีกร ได้ให้ภายในกลุ่มแต่ละหน่วยฝึกร่วมกันคิดว่าก่อนออกไปฝึกงานครั้งเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง       และได้ทบทวนการทำ SWOT หาจุดแข็งจุดอ่อน  ใน4 ด้าน ที่ทางพิธีกรได้กำหนดให้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)