วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชาวพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ"

อาจารย์ ภรสรัญ แก่นทอง มานิเทศครั้งที่ 2 

มีการตรวจแก้ไขโครงการ 

เดินดูพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านเรื่องมะนาวและการทำเกษตรผสมผสาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)