วัน เสาร์ ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2560

เวลา 11:00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 16:00 น. ต้อนรับอาจารย์ ภรสรัญ แก่นทอง สู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ ที่มานิเทศรอบ 2 แก่นักศึกษาฝึกงาน

เวลา 18:00 น. กรอกปลาส้มคั่วกลิ้งใส่ภาชนะเพื่อแพ็คจำหน่ายในวันถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)