วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 25609.30 รับคณะดูงาน อบต บางไทรป่า อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม มาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ บ้านน้ำทรัพย์


17.30 ตัดหญ้าให้ม้า ที่ศูนย์บ้านน้ำทรัพย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)