วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560

เวลา 07.00 ทำกับข้าวตอนเช้า

เวลา 09.00 ร่างแบบสอบถาม และเครียเอกสารสำคัญต่างให้ผู้นำชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)