ร่วมเทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปรัชญาเอกของโลกความเห็น (0)