มหาวิทยาลัยกับ Thailand 4.0


ข่าวนี้ และ , ให้ความหวัง


วิจารณ์ พานิช

๑๕ พ.ค. ๖๐

ห้อง ๕๓๐  โรงแรม Royal Plaza, Montreux, Switzerland

 

 

600706, การศึกษา, HPER, ศสช.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)