ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30น เช้ารดน้ำเช้าแปลงผักปลอดสารพิษทำงานกลุ่มเย็นราดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

ภาพบรรยากาศทำงานกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)