ครั้งที่35บันทึกประจำวันประจำวันที่06/07/2560

วันนี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดสระบุรี ทั้ง2คณะได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเข้มแข็งและกองทุนชุมชน และยังได้ทำอาหารเลี้ยงต้อนรับคณะศึกษาดูงานอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)