วันที่5กรกฎาคม 2560


7.30 ขึ้นเขาไปขุด ต้นหนอนตายอยาก และต้นกอย เพื่อมากลั่นให้เป็นน้ำผสมกันสกัดออกมาเป็น น้ำยา กันหนอนกันแมลงศัตรูพืช

16.00 ไปร่วมประชาคมหมู่บ้านทำโครงการถังกลั่น และน้ำหมักจุรินทรีย์ กระจายรายได้สู่ชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)