วัน พุธ ที่ 5 ก.ค 2560

เวลา 13.00 น. พิมงานและแก้งานเอกสารราชการให้ผ.ญ และได้ศึกษาวิธีและขั้นตอนการทำน้ำหมักอินทรีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)