การศึกษาเอ็นทรอปี เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์ในการหาจุดเสื่อมถอยของโลกมุสลิม07 (EDM)

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อร่างกายของเราก็คือหนึ่งในอมานะฮฺสำคัญที่เราตบปากรับคำกับผู้สร้างที่จะดูแลมัน(แม้เราจะหลงจะลืมก็ตาม) ฉันใดฉันนั้น

การถือศีลอดและการละหมาด ย่อมจะมีผลดีต่อสุขภาพโดยตรงในแง่กายบำบัดของการละหมาดนั้น 3 ท่าหลักมีผลต่อกระดูกสันหลังและความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

การละหมาด 5 เวลาช่วยผ่อนการตึงเครียดจากการงาน อย่างซินโดรมที่คนออฟฟิศมักเป็นกัน

ท้วงท่าที่เราปฏิบัติ หากจิตใจรำลึกถึงผู้สร้างผ่านการมีสมาธิที่ดี และร่างกายเราจำนนต่อแรงโน้มถ่วงของผู้สร้าง อย่างอดทน (Equilibrium Stage) อินชาอัลลอฮฺเราจะได้รับผลดีต่อตัวเราทั้งสองทาง

"Prayer, if done right, is amazing therapy for the heart and mind." [ Nouman Ali Khan ]

อัศตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ วัลลอฮูอะลัม

#EDM ] 

www.facebook.com/hasan.awae/posts/10209212785065208 

"memory washed off" จากทัศนะของ ดร.ซากิร จะผูกโยงกับเรื่องนี้ได้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกะรอยการเสื่อมถอยของโลกมุสลิมความเห็น (0)