ชาติไทยเป็นชาติที่มีความเป็นเอกราช ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใด ซึ่งในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราควรจะรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยว่ากว่าเราจะมีแผ่นอยู่จนถึงทุกวันนี้ บรรพบุรุษของเราต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน  ?