๕๖๘..จาก..DLTV...ถึง..DLIT

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่..เปิดไฟเขียว..ให้บริหารจัดการได้ตามสะดวก..หมายความว่า จะใช้ทั้งวัน หรือบางสาระวิชา ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียน..สุดท้ายก็จะดูที่เป้าหมายเป็นหลัก..ต้องแก้ปัญหาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้..

วันนี้..ช่วงเช้าอบรมเรื่อง DLTV  บ่ายว่าด้วย. .DLIT   เช้าเท่ากับทบทวนตัวเอง ว่าได้ทำอะไรในเรื่องของสื่อทางไกล(ครูตู้) บ่ายเป็นสื่อทางใกล้ คือใกล้ชิดใช้ได้สะดวก และน่าสนใจ ใช้ควบคู่กับ DLTV. ..ได้

สงสัยว่า..ทำไมผมถึงสนใจเป็นหนักหนา และไปอยู่ที่ไหนมา..จึงเพิ่งจะเข้าถึง DLIT   ก็ได้คำตอบว่า..เพิ่งจะอบรมครั้งแรก..เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ควรรู้เรื่อง DLTV  ไปก่อน..นั่นเอง

ผมอยู่กับ DLTV มา ๑๐ ปี..มองทะลุปรุโปร่ง และใช้อย่างจริงจัง..ครูมีความรู้ความสามารถและให้ความร่วมมือ..สื่อและบรรยากาศห้องเรียนก็พอดูได้ ไม่รกรุงรัง สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมไม่อายใคร สดใสเป็นปัจจุบัน ไม่ถึงกับเป็น ต้นแบบ ..แต่ใครๆก็ต้องประทับใจ..ถ้าได้มาเยี่ยมเยือน..

ปีการศึกษานี้..ห้องเรียนไม่ต้องรวมชั้นหรือคละชั้น เพราะครูครบชั้น..ยิ่งทำให้การจัดชั้นเรียนมีประสิทธิภาพควบคู่กับการใช้สื่อทางไกลเกิดความคล่องตัว..

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่..เปิดไฟเขียว..ให้บริหารจัดการได้ตามสะดวก..หมายความว่า จะใช้ทั้งวัน หรือบางสาระวิชา ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียน..สุดท้ายก็จะดูที่ เป้าหมาย เป็นหลัก..ต้องแก้ปัญหาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ได้..

ช่วงบ่าย..ผมจึงให้ความสนใจ DLIT เป็นพิเศษ..กลับถึงบ้านก็ยังศึกษาเพิ่มเติม และพบข้อมูล ที่ขอนำมาแบ่งปัน.. ดังนี้

DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน

ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน

ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

DLIT เป็นสื่อที่เปิดสำหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกที่ ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ประกอบการสอนนักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา

DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

DLIT มี 5 รูปแบบ 

1. DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำไปยังห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีที่ครูปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด

2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. DLIT Digital Library ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป มีเนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้

4. DLIT  PLC (Professional Learning Community) การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn

5 . DLIT Assessment คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณ..สพป.กจ.๔..ที่อบรมให้ความรู้ ขอบคุณคุณครู เอกลักษณ์..โรงเรียนเสรีสมใจ ผู้เป็นวิทยากร..ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ..ให้ผมใฝ่รู้ใฝ่เรียน..ครับ


ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะผอ.

Kru Yohng
IP: xxx.68.5.64
เขียนเมื่อ 

ชื่นชม ผอ ค่ะ?

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันจ้าา