วิธีการออมเงินแบบง่ายๆ

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระปุกออมสิน ไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บเงินสำหรับเด็กนะคะ แต่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สอนให้เด็กรู้จักคำว่า การวางแผน ........ลองคิดดูง่ายๆ ถ้าเด็กคนหนึ่งมีความเข้าใจเรื่องการออมเงินเป็นอย่างดี คิดเรื่องของการออมเงินและใช้เงินเป็นตั้งแต่เด็ก พ่อแม่จะสบายใจแค่ไหน และที่สำคัญคุณสามารถทายอนาคตได้เลยว่าเด็กคนนี้ จะไม่เจอความขาดแคลนแน่นอน เพราะเขาจัดการการเงินเป็น หนึ่งสัปดาห์ได้เงินมาโรงเรียน 220 บาท จะใช้อย่างไรให้พอในวัยประถมศึกษาและเป็นโรงเรียนในเมือง 300 บาท จะใช้อย่างไรให้พอเมื่ออยู่ในมัธยมต้น และในการบริหารจัดการเงิน ต้องมีเงินเก็บด้วยทุกสัปดาห์ กระปุกออมสิน+สมุดบันทึก ให้เขาใช้คู่กันตั้งแต่เด็กค่ะ ช่วยสร้างลูกให้เป็นเด็กที่มีการวางแผนในการใช้เงินต่อไป

กิจกรรม ดำเนินการ 3 ขั้นตอน

  1. ประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร (30 เมษายน 2560)
  2. ประชุมระดมสมอง นักประชาสัมพันธ์น้อย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Orid Method) (14 พฤษภาคม 2560)
  3. ประชุมสรุปและนำเสนอก้าวต่อไปของนักประชาสัมพันธ์น้อย (16 กรกฎาคม 2560)

วิธีการออมเงินของเด็กๆกลุ่มนักประชาสัมพันธ์น้อย

1.ใช้เงินอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย

2. เอาเงินหยอดกระปุกออมสินไว้

3. ไม่แคะกระปุกออมสินออกมาใช้

4. เอาเงินไปฝากธนาคาร

5.ใช้เงินวันละนิดแต่ต้องมีเหลือเก็บ

6. ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย

7.ใช้ไฟฟ้าและใช้น้ำอย่างประหยัด

8.ใช้เงินอย่างประหยัดไม่ใช้เงินฟุ้งเฟ้อ

9.ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น(ใช้เงินในยามจำเป็น)

10.ซื้อของอย่างไม่ฟุ่มเฟือย เช่น ซื้อของที่จำเป็นส่วนของที่อยากได้เราก็จดไว้ในสมุด เพื่อทบททวนว่าเราอยากได้จริงๆไหม

11.ห้ามใจตัวเองใช้เงินเกิน 20 บาทต่อวัน

12. เงินที่เหลือจากไปโรงเรียนก็เอาไปเอาใส่กระปุกออมสินไว้ ห้ามแคะกระปุกออมสินเด็ดขาด

13. ไม่ใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือย และใช้เงินพอประมาณ

การลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสงานจริงๆ ช่วยพัฒนาเด็กๆได้อย่างแท้จริงค่ะ เราจะเปิดอ่านตำราแล้วมาสอนเขาไม่ได้ แต่เราต้องสอนและทำไปพร้อมๆกับพวกเขาด้วย เพราะมันคือการสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาทำงานแล้วทำไม หน่วยงานนี้ได้รับความร่วมมือดีมาก ก็เพราะมาจากการสร้างการมีส่วนร่วมมาก่อนนั่นเอง ขอบคุณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการนักประชาสัมพันธ์น้อยเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมของคนในชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภารกิจเสริมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแนวทางนี้จ้ะ