คาถาธรรม ชุด...ฌาน เครื่องเป็นอยู่สุขคาถาธรรม ชุด...

ฌาน...เครื่องเป็นอยู่สุข


บุคคลผู้อาศัยการศึกษา​

รู้อารมณ์ รู้อาการของจิต

เฝ้าเพียรตรวจอ่านจิต

ว่าอารมณ์ขณะนั้นเป็นอย่างไร 

แล้วเราก็ขจัด


รู้วิธีทำออก มิให้มี..."กาม"

ไม่ให้มีอาการ หรืออารมณ์..."พยาบาท"

ไม่ให้มีอาการ หรืออารมณ์ของ..."ถีนมิทธะ"

ไม่ให้มีอาการ หรืออารมณ์ของ..."อุทัจจะ กุกกุจจะ"

ไม่ให้มีอาการของ ..."วิจิกิจฉา"...
เป็นผู้เพียรทำตน 

ให้ปราศจาก..."นิวรณ์"อยู่เสมอๆ

มีฐานของ"ฌาน"...อาศัย

"ฌาน"นั้น จะทำให้ผู้นั้น "เป็นอยู่สุข"

เรียกว่า "ทิฏฐธัมสุขวิหาร"

เป็นเครื่องอาศัยให้ตน

นั่นก็เป็นกำไรแล้ว
ผู้มี"ฌาน"

ย่อมเป็นจิตที่จะสอดส่องอะไรก็สะอาด

จะตรวจตรา จะรับสัมผัส

ก็จะตรวจตรา ธัมมวิจัย

ในสิ่งที่จะพลัดเข้ามาเป็นกิเลสได้ชัด

จะได้หัด ขจัดอีก


เป็นปัจจุบันเสมอๆ
ฌาน

ย่อมเป็นฐาน ที่จะไปสู่...วิมุติในขณะที่มีฌาน

ย่อมเป็นฐานที่จะไปสู่วิมุติ

เป็นผู้ที่ได้ทั้งอาศัยเป็นอยู่สุข

ได้ทั้งเป็นผู้ได้...เป็นเครื่องมือที่จะจัดการ...

...เข้าไปสู่วิมุติอย่างสำคัญ


ผู้ใดยังไม่ได้ จึง...พึงทำ
จงรู้อาการของกาม พยาบาท ถีนมิทธะ

อุทัจจะ กุกุกจจะ และวิจิกิจฉาให้ชัดจริง

และรู้วิธีทำออกใน ๕ สภาวะนี้ให้จริง


และทำให้ได้อยู่เสมอๆ จริงๆผู้มีองค์ฌาน 

และมีการปฏิบัติต่อ เพื่อขจัด

อยู่ในปัจจุบัน ทุกปัจจุบัน


นั่นคือการปฏิบัติธรรม ด้วยมรรคองค์ ๘

หรือสติปัฏฐาน ๔ อย่างถูกต้อง


คำอธิบาย: http://imagehost.thaibuzz.com/ii/ir835.gif

พ่อครู สมณะโพธิรักษ์

๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๕


.....................บันทึก...ปฏิบัติบูชา

หลังทวนบันทึกเก่าเมื่อสิบกว่าปีก่อน

ชวนให้ย้อนคืนฟื้นศรัทธา

การตื่นแต่เช้า เพื่อคัดลอกคาถาธรรม

จากหนังสือของห้องสมุด ไว้ด้านซ้ายของสมุด

และเขียนบันทึกประจำวัน ลงฝั่งขวาของหน้าสมุด


คาถาธรรมก่อนการทำวัตรเช้า ที่ไม่ยาวนัก

เสมือนการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตแต่ละวัน


วันนี้...

คาถาธรรมชุดนี้

คล้ายเขียวใบตองที่น้อมนำมารองมาลัย

เข็มมูลสูตร...เสมือนกรอบโฟกัสให้จดจ่อภายใน

นำพาด้ายสายศีล...สอดประสาน

ขัดเกลาความติดสบาย

ลงลึกถึงทิฏฐิ เมื่อมีอุปสรรคน้อยใหญ่


และแล้ว...

เราก็ได้เรียนรู้...กายบริหาร ดนตรีบำบัด

โดยอาศัย เสียงแห่งความเงียบ

เงียบจากเสียงเพลงจากเครื่องอิเล็กโทรนิค

แต่มีเสียงนกร้องหลากหลาย เสียงลม ใบไม้ไหว

เสียงสารพัดแว่วเป็นทำนองกลายๆ


เถอะ...ค่อยๆขยับปรับสายพิณให้ตึงขึ้นมา

หลังปล่อยให้หย่อนยาน จนไม่อาจเล่นเป็นเพลง ซะ...นาน


นะ...การบ้าน การบ้าน การบ้าน


ฌาน...

เครื่องเป็นอยู่สุข ณ ขณะปัจจุบัน

สติปัฏฐาน เจริญด้วย...กายบริหารนี่หละ ๕๕

สาธุ สาธุ สาธุ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐หมายเลขบันทึก: 630446เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2017 22:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มิถุนายน 2017 22:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี