"การศึกษาเอ็นทรอปี เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์ในการหาจุดเสื่อมถอยของโลกมุสลิม02

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การอด โดยหลักการ ถือว่าช่วยลด เอ็นทรอปี ได้ดีมาก #แต่การปฏิบัติจริงอาจไม่ตรงตามจิตวิญญาณของศาสดา [ คำครู ]


หากเราตั้งขอบข่ายที่สนใจหรือเซตระบบอยู่ตรง #แต่การปฏิบัติจริงอาจไม่ตรงตามจิตวิญญาณของศาสดา สิ่งที่จะตามมาคือ การใช้กระบวนการ critical thinking นำสู่การเปรียบเทียบ ระหว่างที่เรากำลังปฏิบัติ เทียบกับแบบอย่างจากโปรโตไทบ์ (ศาสนา) เพื่อตรวจสอบและนำสู่การพัฒนา


[ EDM ]


PT = TN + R (มองโลกในแง่ดีคือการคิดต่างอย่างยืดหยุ่น)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกะรอยการเสื่อมถอยของโลกมุสลิมความเห็น (0)