การศึกษาเอ็นทรอปี เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์ในการหาจุดเสื่อมถอยของโลกมุสลิม

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"การศึกษาเอ็นทรอปี เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์ในการหาจุดเสื่อมถอยของโลกมุสลิม

"Understanding Entropy for Critical Thinking in Finding the Decline of Muslim World (EDM)"


บทสรุปอยู่ในคำจำกัดความ (ของ อันนาซ)


บทของ Conclusion อยู่ใน บทของ Terminology


#Conclusion


The two heaviest terminologies are #Forgetfulness and #Greediness

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกะรอยการเสื่อมถอยของโลกมุสลิมความเห็น (0)