ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง ข

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 06.30-17.30 น. ทำการรดน้ำต้นไม้ และปลูกต้นไม้ที่ชาวบ้านนำมาไห้ปลูกภายในศูนย์ฝึกงาน


รดน้ำต้นไม้


ปลูกต้นไม้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)