ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา06.30-17.30น ตอนเช้าได้ไปรดน้ำต้นไม้ที่ศูนย์และช่วงบ่ายได้จัดประชาคมกลุ่มใหญ่และช่วงเย็นได้กลับมารดน้ำต้นไม้และผักปลอดสารพิษที่ศูนย์


รดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเช้า


ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา

แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวและให้ความรู้ชาวบ้าน

รดน้ำต้นไม้ในศูนย์ตอนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)