ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 06.30 น. - 17.30 น. ตอนเช้าได้ไปรดน้ำต้นไม้ที่ศูนย์และช่วงบ่ายได้จัดประชาคมกลุ่มใหญ่และช่วงเย็นได้กลับมารดน้ำต้นไม้และผักปลอดสารพิษที่ศูนย์


รดน้ำต้นไม้ ตอนเช้า
การทำประชาคมกลุ่มใหญ่ภาพการทำประชาคมกลุ่มใหญ่


รดน้ำต้นไม้ตอนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)