ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 มิ.ย. 2560

23 มิ.ย. 2560

8.30 เดินทางไปยังศูนย์

09.30ให้อาหารหมูป่า

11.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อจากเมื่อวาน)

13.00 น. พักรับประทานกลางวัน

13.45 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่อ)

17.00น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)