ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา08.30-17.00น. ได้นำต้นไม้ที่ชาวบ้านมามอบให้กับศูนย์ฝึก ปลูกรอบศูนย์ฝึก


นำขี้วัวมาใส่เพื่อเตรียมปลูก


ปลูกต้นไม้บริเวณหลังศูนย์ฝึก


รดน้ำต้นไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)