ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 มิ.ย. 2560..

8.35 น. เดินทางไปศูนย์ฝึกงาน

9.45 น. ถึงศูนย์ฝึก

10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

11.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ต่อ)

16.00 น. ให้อาหารหมูที่ศูนย์ฝึก

17.00 น. เเยกย้ายกันกลับบ้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)