วันพุทธที่21 มิถุนายน 2560

10.30 กวาดทำความสะอาดคอกม้า

16.00 ซ่อมรถลากม้า18.00 เอาหญ้าให้ม้า18.30 ซ่อมประตูคอกม้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)