นั่งฟังวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกาแฟสมุนไพรและเตรียมตัวขายลูกชิ้นปิ้ง วัน 21 มิถุนายน 2560

7.00น ตื่นนอน

8.00น กินข้าวเช้า

8.30น เตรียมของที่จะขาย

11.00น กินข้าวกลางวัน

11.30-13.00น นั่งฟังวิทยากรบรรยายสรรพคุณกาแฟสมุนไพร

14.00-16.00น นั่งขายลูกชิ้น

17.00น เก็บของเก็บร้าน

18.00น แยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)