ครั้งที่22บันทึกประจำวันประจำวันที่21/06/2560

วันนี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอาเซี่ย ได้มีการทำอาหารและขนมทองม้วนสดเลี้ยงคณะดูงาน และยังได้สาธิตและอธิบายวิธีการแพ็คข้าวแบบสูญญากาศ และยังได้ให้ทดลองแพ็คข้าวเองด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)