ทัศนธาตุ

Noo-on
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทัศน หมายถึง การเห็น รูปสิ่งที่มองเห็น

ธาตุ หมายถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่รวมกัน เป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลาย

ทัศนธาตุ หมายถึง ปัจจัยที่มีต่อการรับรู้ ให้ความรู้สึก อารมณ์ และสัมผัสได้ทางสายตา ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ พื้นผิว และพื้นที่ว่าง

ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ สี บริเวณว่างและพื้นผิว

ทัศนธาตุแบ่งเป็นธาตุต่างๆ ได้ดังนี้

  • จุด(Point)
  • เส้น(Line)
  • สี(Colour)
  • รูปร่างรูปทรง(Shape and Form)
  • น้ำหนักอ่อนแก่(Tone)
  • พื้นผิว(Texture)
  • พื้นที่ว่าง(Space)

ที่มา www.google.com


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (0)