ประชุมสัมนา  KM  ที่อาคาร  3  วันที่  25  พ.ย.  49