ในการเข้าชั้นเรียนวิชาสัมมนาปัญหาการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ท่านอ.ประไพ ได้ให้พวกเราแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายถึงเรื่อง

1.สัมนาและองค์ประกอบของสัมนา,2.รูปแบบการจัดสัมนา ที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทำในรูปแบบของ Mind Mapping เมื่อเพื่อนๆแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายให้เพื่อนในชั้นฟังแล้ว ท่านอ.ประไพ ก็ได้อธบายให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดสัมมนา นอกจากนี้แต่ละกลุ่มก็นำหัวข้อข่าว และประด็นข่าวที่นำมาให้ท่านอ.ประไพ พิจารณา และแก้ไขในบางจุดที่ยังไม่ถูกต้อง เพื่อนำหัวข้อข่าว และประเด็นข่าวที่ถูกต้องก่อนที่จะนำขึ้นบล็อก ส่วนกลุ่มของกระผมได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไขครับ ถ้าเรียบร้อยแล้วจะรีบนำขึ้นบล็อกโดยเร็วที่สุดครับ